Clean Nets

Clean Nets

Senere

Senere

Clean Nets

Vårt autonome notrensesystem fungerer som en robotstøvsuger, og opprettholder konsekvent en ren not for optimal fiskehelse og -vekst.


Dronen følger en forhåndsbestemt bane rundt noten, børster forsiktig overflaten og forhindrer oppbygging av marin begroing som kan føre til sykdom. Med muligheten til å rengjøre i alle retninger, kan dronen vår rengjøre nøter i både sjøbaserte og landbaserte tanker, og automatisk rapportere og dokumentere rengjøringsstatusen.

Resultater for notvasking 2023: Roboten vår har holdt en merd ren. Notposen var uten noen form for impregnering.