Historien om hvordan vi startet

For noen år siden, dypt inne i en arktisk fjord, kjempet et lite team av arbeidere gjennom en vinterstorm; deres oppgave var å holde produksjonen av fersk laks trygg og ren ute i fjorden.

De jobbet med tungt maskineri, høytrykkssystemer, hydraulikk og massive generatorer og ROV-er. Alt for å ha rene og trygge nøter, som sikrer gode forhold for laksen.

12 x 5000 kvadratmeter med garn ble vasket og inspisert under den stormen.

2016 - Problemet
Grunnlegger av Probotic, Mikkel Pedersen, gjør sin tredje not-vaskeoperasjon for dagen og innser at det å stirre på en skjerm i timevis hver dag bare å se inn i et nett, føles meningsløst.
En maskin kan gjøre det samme!
2017 - Ideene
Etter en lang, mørk og kald vinter på havet, har Mikkel hatt tid til å begynne å lage mange skisser, og etter hvert som nye design ble tegnet, begynte en visjon å dukke opp.
Skisse av Probotics autonome inspeksjons- og rengjøringsrobot for nøter.

En av mange konseptskisser av hvordan en robot kan designes.

2017 - Hardt arbeid
Etter å ha blitt mer og mer besatt av ideen, slutter Mikkel sin gamle jobb og starter sin egen bedrift. Han får oppdrag fra de lokale oppdretterne, og tjener sine første penger til å bruke på ideen.
En pick-up med båt på tilhenger.

Det ble investert mye i utstyr og båt for å starte virksomheten.

Ballangen sjøfarm logo.

"Den fantastiske oppdretteren Ballangen Sjofarm fikk troen på meg i starten; de delte min visjon om å automatisere garnrensing og inspeksjon, og ga meg nok arbeid til å overvinne de første harde årene. Uten dem ville dette vært en annen historie."

Mikkel, gründer.

2017 - Første kunde
Etter et år med hardt arbeid hadde Mikkel nå en forretning og også endelig tid til å jobbe med den geniale ideen! Autonom inspeksjon og rengjøring av nøtene! 🎉
Mikkel Pedersen

"På dette stadiet begynte vi å snakke om ideen der vi samtidig fikk de første test resultaene som viste at jo det går fint ¨holde ne not ren! Vi samarbeidet med spesialister fra Sintef Ocean og bygget ulike prototyper. Dette var virkelig spennende tider, og testingen etablerte proof-of-consept med at konstant forsiktig rengjøring fungerte og hindret biofilmen av marin begroing fra å vokse på nøtene.»

Mikkel, grunnlegger av Probotic

3D-animasjon av Probotics autonome inspeksjons- og rengjøringsrobot for nøter.
Løsningen var enkel som et konsept, bygg en robot som holder garnene rene, og inspiserer dem hele tiden. Slik slipper ingen laks ut, og med alltid rene garn har du alltid de beste forutsetningene for fisken.🎉

2018 - Første tester
Magneter og testing!
Prototype av Probotics autonome inspeksjons- og rengjøringsrobot for nøter.

Vår første testing var grunnleggende konsepttester. Etter noen uker innså vi at konstant skånsom rengjøring, holdt garnene rene, - dette var kjempebra! Dette kan faktisk fungere! En stor milepæl og en motivasjon brast.

2019 - Masterplan
Masterplanen!
Nå er navnet «Probotic» født. Med erfaringer fra vår første testannonse kunne vi se løsningen i sikte. Med et tilskudd på 130 000 EUR fra Innovasjon Norge, et nytt patent innlevert, satt vi ute med nye forhåpninger.

Mange prototyper er designet, og vi starter med digital testing med hydrodynamiske strømningsmodeller. Nå nærmer vi oss og verifiserer stadig flere av våre ulike deler av totalkonseptet.

Probotisk

verb

[ri-vevstol]
Å tenne på nytt eller tenne på nytt (et lys, flamme osv.)

En autonom undervannsdrone.
Finansiering - 2020
300 000 EUR i finansiering. CoFounder investerer i Probotic og går inn i styret. Vi sendte inn enda et patent angående undervannsnavigasjon i et begrenset rom.

Design og prototype utvikler seg samtidig som seriøse investorer utnytter sin tro på ideen. Probotic-teamet utvider med både tekniske ingeniører og programvareutviklere. Tester viser at vi nærmer oss et robust konsept.

Mer finansiering - 2021
🚀 A2-Inspect lanseres
260 000 EUR i tilskudd fra
Norsk sjømatforskningsfond (FHF)
til utviklingen av vår funksjon:
Autonom nettinspeksjon.

*Tekst*
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) logo.
Visualisering av autonome inspeksjonen av not.
Tore Landsem

“SITAT kunde.”

Lars R. Lovund - Fagsjef FHF

Enda mer finansiering - 2021
Norges forskningsråds logo.
🚀 A2-Inspect lanseres
600 000 EUR bevilget fra Norges forskningsråd til vår utvikling av funksjonen; Autonom nettrengjøring.

Utviklingen av Probot undervannsdrone gir en forebyggende metode som er en mer naturlig og skånsom måte å rense garnene på og hindrer biofilmdannelse på fiskegarnene helt; Dette er mulig ved å rengjøre hele døgnet. De eneste gangene dronene blir satt på pause er under batterilading eller ekstra inspeksjon av operatøren.

Tang i bunnen av not. En fiskestim i bakgrunnen.
Tore Landsem

“SITAT kunde.”

BOSS BOSSERE

Pilotering - 2022
Begynn å pilotere

Den første piloten starter i juni.

• Jet-fremdriftssystem fungerer under virkelige forhold og gjør at tang kan skylle gjennom vannstrålen.

• Probot kan operere i 90cm/sek vannstrøm når den er i rengjøringsmodus.

• Probot kan drive 180cm/sek vannstrøm når den er i inspeksjonsmodus.

• Den nedsenkbare dokkingstasjonen holder dronen på plass og har gått gjennom en storm med målt én meter/sekund vannstrøm.

• Hydrodynamikken til dronen gir jevn bevegelse i vannet.

• Live video og sensordata fra droner er nå tilgjengelig.

• Betaversjon av deteksjonsalgoritmen finner allerede hull.

måned med• Ingen avtalebrytere etter en måned med testing.

Autonom dronerensende fiskepennnett
Mikkel Pedersen

"Tiden er nå! Automatisering av de vanskeligste undervannsoperasjonene er bare starten! i årene som kommer, kommer Probotic til å være Tesla under vann!."

Mikkel, grunnlegger av Probotic